The Sasso Pordoi

The Sasso Pordoi

At the top of the Sasso Pordoi, Italy
Ref:
Date:
2013-10-24 00:00:00.0
Location:
The Passo Pordoi, Italy
Photographer:
Mike Halliwell @ HD6
The Sasso Pordoi

The Sasso Pordoi

At the top of the Sasso Pordoi, Italy
Ref:
Date:
2013-10-24 00:00:00.0
Location:
The Passo Pordoi, Italy
Photographer:
Mike Halliwell @ HD6